Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
 
Αρχή > Η Εταιρία > Ποιότητα / ISO

Ποιότητα

ISO_-_GR.jpg

Η ποιότητα και η αριστεία χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της COMPUCON, αποτελώντας το θεμέλιο της λειτουργίας της και τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής της πολιτικής στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει εγκαταστήσει από το 2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Το Νοέμβριο του 2005 επαναπιστοποίηθηκε από την TUV Rheinland.

Το σύστημα αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, πώληση και διανομή  προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών στους τομείς λογισμικού, συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικών αυτοματισμών, καθώς επίσης και την εμπορία και τεχνική εξυπηρέτηση κεντητικών μηχανών.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία COMPUCON Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε., δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της ως προς την ισχύουσα νομοθεσία που την αφορά, καθώς και ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων που διαθέτει, οι οποίες συμφωνούνται με τον πελάτη. Αποδέχεται και εξετάζει κάθε παράπονο με διάθεση συνεργασίας, φροντίζει ώστε τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα δικά της να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, οριστικά και με τρόπο που να διασφαλίζει την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση του πελάτη.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η COMPUCON έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα δομημένο και αποτελεσματικό Σύστημα Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης των κρισίμων φάσεων όλων των δραστηριοτήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν τα παράπονα των πελατών.

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στις προληπτικές ενέργειες με σκοπό να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η καθημερινή παρατήρηση που θα οδηγήσουν τελικά στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών του πελάτη.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας εκφράζει την νοοτροπία της όσον αφορά την αντιμετώπιση των πελατών και όλο το προσωπικό της έχει την υποχρέωση να δραστηριοποιείται κατά τρόπο ώστε η Πολιτική Ποιότητας να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Η εταιρεία παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία της, και καθορίζει στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας, αποτελεί στόχο και βασική της δέσμευση.
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
COMPUCON MediaKit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Fleet Online
Navimate
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.