Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Υπηρεσίες > V-Fleet

V-Fleet

Δυνατότητες


Στις δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνονται:

• Αυτόματος προσδιορισμός θέσης, καταγραφή πορείας και αποθήκευση διαδρομής
• Παρακολούθηση μεμονωμένου οχήματος ή ομάδας οχημάτων
• Μονόδρομη ή αμφίδρομη επικοινωνία με τα οχήματα και ανταλλαγή μηνυμάτων
• Προσδιορισμό γεωγραφικών ορίων κίνησης και ειδοποίηση για κίνηση εκτός αυτών
• Διασύνδεση στιγμάτων με GIS βάση και παροχή πληροφόρησης θέσης οδών και αριθμών
• Έλεγχος στάσης ή κίνησης του οχήματος
• Έλεγχος θερμοκρασίας και άλλων χαρακτηριστικών παραμέτρων επιχειρησιακής λειτουργίας
• Παροχή προσαρμοζόμενων στατιστικών στοιχείων θέσης, κίνησης, λειτουργίας και παραμέτρων κίνησης των οχημάτων του στόλου ομαδοποιημένα ή ανά όχημα
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων με απλό τρόπο και ηλεκτρονική αποστολή
• Δυνατότητα ελέγχου των οχημάτων με εντολή από το κέντρο οποιαδήποτε στιγμή
• Αυτόματη αναβάθμιση λογισμικού οχημάτων ασύρματα από το κέντρο
• Λειτουργίες εντοπισμού θέσης για αντικλεπτικές υπηρεσίες
• Δυνατότητα τροποποίησης παραμέτρων της εφαρμογής και περιβάλλοντος διεπαφής με τον χρήστη
• Πλήρη αυτονομία

Τα γεωγραφικά δεδομένα της βάσης GIS που χρησιμοποιεί η Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου για στην Ελλάδα προέρχονται από τους πλέον καταξιωμένους παρόχους δεδομένων και καλύπτουν τις σημαντικότερες Ελληνικές πόλεις ( Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Καβάλα, Λαμία, Βόλο, Χαλκίδα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νεάπολη και Αγιο Νικόλαο) καθώς και το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της χώρας. Τα δεδομένα της βάσης για διαχείριση στόλου στο εξωτερικό καλύπτουν το σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών και του Ευρωπαϊκού οδικού δικτύου προερχόμενα από τον παγκόσμιο ηγέτη σε διεθνή γεωγραφικά δεδομένα, την εταιρία Teleatlas με την οποία η COMPUCON έχει αναπτύξει στενή συνεργασία για την Ελλάδα.

Η COMPUCON αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες εγκατάστασης του λογισμικού στο κέντρο διαχείρισης και στα οχήματα όπως επίσης και την εκπαίδευση στην χρήση του συστήματος και τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης του μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.