Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Υπηρεσίες > Fleet Online

Fleet Online

Πλεονεκτήματα


Το σύστημα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την διαχείριση του στόλου σας παρέχοντας:

• Εντοπισμό γεωγραφικής θέσης, καταγραφή πορείας και αποθήκευση διαδρομής
• Συνεχή επικοινωνία με τα οχήματα και άμεση ενημέρωση στον υπολογιστή ή το κινητό σας
• Καταγραφή στάσεων (γεωγραφική θέση και διάρκεια), χιλιομέτρων, θερμοκρασίας ψυγείου κλπ
• Ιστορικό δρομολογίων
• Αναλυτικές αναφορές στατιστικών στοιχείων κίνησης των οχημάτων που δημιουργούνται και αποστέλλονται αυτόματα στο e-mail σας!
• Αντικλεπτική προστασία

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.