Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > Navigator Ι

Navigator Ι

Υπηρεσίες Ασφαλείας


  • Παρακολούθηση (Surveillance): Ο Navigator Ι έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει εικόνες πραγματικού χρόνου στο κέντρο. Τέσσερις αναλογικές κάμερες μπορούν να συνδεθούν στις υπάρχουσες Video-In εισόδους για την αποστολή εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
  • Συναγερμός (Alarms): Με το πάτημα ενός προγραμματισμένου πλήκτρου, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει στο Κέντρο Διαχείρισης ή σε άλλο παραλήπτη μήνυμα για παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το ίδιο μπορεί να γίνεται αυτόματα σε περίπτωση, π.χ. διάρρηξης του οχήματος.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.