Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > Navigator Ι

Navigator Ι

Παρακολούθηση Οχήματος / Στόλου


  • Τα στοιχεία θέσης πορείας και συμβάντων μεταφέρονται (εφόσον έχει επιλεχθεί) σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Διαχείρισης της COMPUCON. Το Κέντρο Διαχείρισης καταγράφει την πορεία και μπορεί να ανταλλάξει μηνύματα (κείμενο ή / και εικόνα) με τον χειριστή του οχήματος.
  • Αυτόματη επιλογή ή διόρθωση πορείας: Το Κέντρο Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα αποστολής νέας ρότας ή νέο τελικό στόχο διαδρομής. Ο Navigator I υπολογίζει εκ νέου τη διαδρομή και ενημερώνει το χρήστη.
  • Friends on the Route (FOR): Στο χρήστη μιας ομάδας προσφέρεται η δυνατότητα να ανιχνεύει τη γεωγραφική θέση και κατάσταση (status) των ενεργών Navigators στην περιοχή του, να τους απεικονίζει στο χάρτη και θέτοντας κάποιον από αυτούς σαν σημείο της διαδρομής, να καθοδηγεί προς συνάντηση.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.