Επικοινωνία - Υποστήριξη - Compucon Παγκοσμίως
Αναζήτηση 
 ΚέντημαΤηλεματικήInternetLaserΙατρικό
Αρχή > Τμήματα > Τηλεματική > Προϊόντα > Navigator Ι

Navigator Ι

Πλοήγηση


  • Η διαδικασία φόρτωσης του επιλεγμένου χάρτη γίνεται από το CD ή από το σκληρό δίσκο. Η μεταφορά του χάρτη στο Navigator Ι μπορεί να γίνει μέσα από το ασύρματο δίκτυο (Wireless LAN). Παράλληλα μεταφέρονται στοιχεία του δρομολογίου με στοιχεία πλοήγησης και σημεία προσοχής.
  • Με την επιλογή του δρομολογίου αρχίζει και η οπτική (ή οπτικοακουστική) υποστήριξη πλοήγησης.
  • Το δρομολόγιο καταγράφεται με στοιχεία θέσης, ταχύτητας, κατεύθυνσης και συμβάντων για περαιτέρω ανάλυση ή ιστορική αναδρομή.
  • LBS (Location Based Services): O χρήστης μπορεί να λάβει αυτόματα πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση ή γενικότερα ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την εκάστοτε γεωγραφική θέση του. Ενδεικτικές πληροφορίες είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, καιρικές συνθήκες ή άλλα συμβάντα που αφορούν το τελικό ή ενδιάμεσο σημείο διαδρομής.

Τηλεματική Δίκτυο Πωλήσεων
εντοπίστε τον πλησιέστερο διανομέα σας
 
Λίστα Επικοινωνίας
Εγγραφείτε τώρα στη λίστα επικοινωνίας της COMPUCON
 
Τηλεματική Media Kit
λογότυπα, ήχοι, downloads.
 
Πολιτική|Όροι Χρήσης|Copyrights|Χάρτης
© 2019 COMPUCON S.A. All rights reserved.